මගෙ යාලුවෝ

Friday, August 16, 2013

44. ප්‍රීතිමත් ජීවිතයකට ආහාර වට්ටෝරුවක්
අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය 

ආදරය කෝප්ප 1 යි
හිතවත්කම කෝප්ප 3 යි
බලාපොරොත්තුව මේස හැඳි 5 යි
මෘදු බව මේස හැඳි 2 යි
මිත්‍රත්වය හා සමාව අවශ්‍ය පමණ
විශ්වාසය කිලෝ 1 යි
සිනහව බැරල් 1 යි 

සාදාගන්නා ආකාරය

ආදරය, හිතවත්කම, බලාපොරොත්තු, මෘදුබව හා විශ්වාසය යන මේ සියල්ල ගෙන හොඳින් කලවම් කර ගන්න. ඉන්පසු එම මිශ්‍රණයට මිත්‍රත්වය හා සමාව අවශ්‍ය පමණට එක් කර හිරු එළියෙන් උණුසුම්කර ගන්න. එයට සිනහව ද එක් කර අන් අයගේ ද සහය ඇතිව පරිත්‍යාගශීලීව දිනපතා ඔබට හමුවන සැමට බෙදා දෙන්න. 

(යක්කල  ශ්‍රී ඥාණෝදය පිරිවෙනේ පුස්තකාල දැන්වීම් පුවරුවේ තිබී පිටපත් කර ගන්නා ලදී. කර්තෘ අඥාතයි)